29/06/2022 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhịp cầu

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:16

 

Ai xui em hát "nhịp cầu’’...
Cho lòng anh tựa sông sâu sóng dào.
Cầu tre bước thấp bước cao.
Chắc là vì thế em nào muốn sang.
Tre cầu cây dọc cây ngang,
Cây nào cũng ngóng em sang bên này.
Em về cầu để lại đây,
Để lòng sông mãi đêm ngày lặng trông...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Nhịp cầu