18/01/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 2
題太七日光復記其二

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 23:29

 

Nguyên tác

層城風占五星旗,
光復軍聲薄海馳。
六十年來沉病國,
漢官復此見威儀。

Phiên âm

Tằng thành phong chiếm ngũ tinh kỳ,
Quang phục quân thanh bạc hải trì.
Lục thập niên lai trầm bệnh quốc,
Hán quan phục thử kiến uy nghi.

Dịch nghĩa

Trên thành cao, cờ năm sao tung bay theo gió,
Thanh thế của nghĩa quân dội khắp trong nước.
Đất nước ốm nặng sáu mươi năm nay,
Đến đây lại được thấy oai nghi của quân quan.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên thành tung gió ngọn cờ sao
Khắp nước nghĩa quân khí thế cao
Đất nước sáu mươi năm ốm nặng
Hôm nay mới được thấy dương oai
Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 2