05/03/2021 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 9
竹枝歌其九

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:01

 

Nguyên tác

峽山削出青嵯峨,
峽水勻成綠不波。
屯平山林未能得,
奈此猿聲朝夕何。

Phiên âm

Giáp sơn tước xuất thanh tha nga,
Giáp thuỷ quân thành lục bất ba.
Đồn bình sơn lâm vị năng đắc,
Nại thử viên thanh triêu tịch hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tam Giáp cao thấu trời nhọn vót
Nước xanh rờn không sóng sông Ba
Chưa làm thành đồn điền rừng núi
Nên sớm trưa nghe vượn kêu la

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 9