20/06/2021 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 12/04/2017 11:00

 

Phiên âm

Ngũ thập tam trung tứ thập nan
Cạnh hoàng đệ nhất nãi Ô Man
Ky hoài vạn lý vô kỳ ngộ
Chi ngưỡng anh uy chiếu thốn đan

Dịch nghĩa

Năm mươi ba ghềnh thì đến bốn mươi ghềnh rất khó qua
Mà nơm nớp lo nhất là ghềnh Ô Man
Nỗi lòng người lữ thứ muôn dặm không có cuộc gặp gỡ kỳ lạ nào
Ngước mong uy linh trời đất soi thấu tấc lòng ta

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Bốn mươi ghềnh hiểm giữa năm ba
Lo nhất Ô Man phải vượt qua
Vạn dặm không ai ngoài lữ khách
Ngước mong trời đất thấu lòng ta
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận