09/12/2022 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ có lặng im
Il n'y avait que le silence

Tác giả: Jean Rousselot

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2008 05:37

 

Nguyên tác

Il n'y avait que le silence
Derrière chaque mot volé
La route expirait dans les pierres
Entre les murs écroulés

Et pourtant le dernier poète
Tendait l'oreille vers la mer
Et cherchait encore à saisir
L'insaisissable oiseau de la parole.

Bản dịch của Tế Hanh

Chỉ có lặng im
Sau từng tiếng mất đi
Con đường lẩn trong đá
Giữa những tường đổ nát

Nhưng nhà thơ cuối cùng
Lắng nghe tiếng biển gọi
Và tìm cách nắm lại
Con chim của tiếng nói đã bay đi
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean Rousselot » Chỉ có lặng im