13/04/2021 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 15. Vũ Huy Chiểu

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:08

 

Tiêu trai quán độc Bút hoa biên
Bắc điệu nam xoang vận vận liên
Hương diệm mỗi ư huỳnh án đắc
Cổn ba nghi hữu phượng thư truyền
Sinh tiền dĩ liễu công danh trái
Thân hậu do đa hãn mặc duyên
Mạn đạo văn chương bằng cứ thiểu
Đại danh cơ dục kế Tiên Điền.
Bài đề từ của Vũ Huy Chiểu, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 15. Vũ Huy Chiểu