28/11/2021 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên tịnh sa - Thu tứ
天淨沙-秋思

Tác giả: Mã Trí Viễn - 馬致遠

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 22:37

 

Nguyên tác

枯籐老樹昏鴉,
小橋流水人家,
古道西風瘦馬。
夕陽西下,
斷腸人在天涯。

Phiên âm

Khô đằng lão thụ hôn nha,
Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,
Cổ đạo tây phong sấu mã.
Tịch dương tây hạ,
Đoạn trường nhân tại thiên nhai.

Dịch nghĩa

Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo
Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy
Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.

Bản dịch của (Không rõ)

Cây khô, cành cỗi, quạ chiều
Chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà
Gió tây đường cũ ngựa già
Chiều buông, ruột đứt, người xa góc trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Trí Viễn » Thiên tịnh sa - Thu tứ