06/06/2023 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ thương quá vãng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2021 06:19

 

Ngõ cũ hiu hiu hồn quá vãng,
thềm xưa thấp thoáng bóng người xưa.
Đêm suông giấc rỗng miên man thức,
nhà rộng thân đơn điệp điệp buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ thương quá vãng