18/09/2020 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Từ thánh đường tôn nghiêm, hài hoà”
“Из строгого, стройного храма”

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 17:03

 

Nguyên tác

Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей…
— Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, —
Обедня ещё впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!

Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Từ thánh đường tôn nghiêm hài hoà
Người bước ra quảng trường chìm trong tiếng thét
- Hỡi tự do! Quý Nương Kiều Diễm
Của các công tước và bá tước Nga

Đây mới chỉ cuộc tập dượt
Thánh lễ rùng rợn còn đằng trước!
- Hỡi tự do! Ả gái điếm
Trên ngực anh lính tẩy dại rồ!
26 tháng Ba 1917
Nguồn: Tâm (thơ), Marina Tsvetaieva, Phạm Vĩnh Cư dịch, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » “Từ thánh đường tôn nghiêm, hài hoà”