18/08/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề “Hoàng ca” thi phẩm
感題黃歌詩品

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2021 15:55

 

Nguyên tác

不許塵聲入臥樓,
夢中合浦正還珠。
天邊忽到黃歌曲,
盡滅菇蘇夜半愁。

Phiên âm

Bất hứa trần thanh nhập ngoạ lâu,
Mộng trung Hợp Phố chính hoàn châu.
Thiên biên hốt đáo Hoàng Ca khúc,
Tận diệt Cô Tô dạ bán sầu.

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Bên trời nổi tiếng thơ vàng,
Giữa khi Hợp Phố mơ màng về châu.
Gác nằm hiu quạnh bấy lâu,
Nửa đêm bỗng tắt cái sầu Cô Tô.
Lạc khoản: 故都亂中筆 “Cố Đô loạn trung bút”.

Đây là bài thơ tác giả cảm đề tập thơ Hoàng ca của Nguyễn Hoàng Quân, Nhà in Lê Văn Tín, 1951, và in ở đầu tập thơ này.

Nguồn: Nguyễn Hoàng Quân, Hoàng ca, Nhà in Lê Văn Tín, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cảm đề “Hoàng ca” thi phẩm