04/12/2021 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Chung sơn
懷鍾山

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2012 09:56

 

Nguyên tác

投老歸來供奉班,
塵埃無復見鍾山。
何須更待黃粱熟,
始覺人間是夢間。

Phiên âm

Đầu lão quy lai cung phụng ban,
Trần ai vô phục kiến Chung san.
Hà tu cánh đãi hoàng lương thục,
Thuỷ giác nhân gian thị mộng gian.

Bản dịch của Thông Thiền

Thờ Phật trong khi tuổi xế rồi
Chung Sơn chẳng thấy bởi trần lôi
Đâu cần đợi đến “Kê vàng chín”
Mới biết cõi đời giấc mộng thôi
Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Hoài Chung sơn