22/10/2019 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa ngàn

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 19/01/2007 18:12

 

Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn
Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi
Ðường về: sông ngập, cầu trôi
Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng!
Bao giờ nước rút khỏi rừng
Cho đò ghé bến, cho sông nối cầu
Cho hai ta được gần nhau
Cho trăng đứng bóng, đôi đầu chung mơ!
Dưới đây anh đếm từng giờ
Nhắm đôi mắt, mộng: lúc đò cặp sông...
Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên - Saigon, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Mưa ngàn