01/04/2023 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu vực 4
九罭4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:06

 

Nguyên tác

是以有袞衣兮、
無以我公歸兮、
無使我心悲兮。

Phiên âm

Thị dĩ hữu cổn y hề!
Vô dĩ ngã công quy hề!
Vô sử ngã tâm bi hề!

Dịch nghĩa

Vì thế mà phía đông có được Chu công mặc áo cổn.
Người của Thành vương chớ đem Chu công của chúng tôi về.
Chớ làm cho lòng chúng tôi phải sầu thảm (vì Chu công đi về thì không trở lại nữa).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thế phương đông có người mặc cổn.
Vậy xin ai chớ đón Công về.
Chớ làm ta phải não nề.
Chú giải của dịch giả

Chương nầy thuộc phú.

Tiếp theo hai chương trên, nói Chu công đã ở lại đấy một đêm nữa, đã trọ lại đấy một đêm nữa, ấy là phía đông đã hân hạnh có được người ấy mặc áo cổn. Dân chúng phía đông lại ước mong Chu công hãy ở lại đấy, người của Thành vương chớ vội rước Chu công về. Chu công về thì sẽ không trở lại nữa, sẽ khiến lòng chúng tôi sầu thảm.

Thiên Cửu vực có 4 chương. 1 chương 4 câu và 3 chương 3 câu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cửu vực 4