14/08/2020 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thục khách
送蜀客

Tác giả: Ung Đào - 雍陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 07:32

 

Nguyên tác

劍南風景臘前春,
山鳥江風得雨新。
莫怪送君行較遠,
自緣身是憶歸人。

Phiên âm

Kiếm Nam phong cảnh lạp tiền xuân,
Sơn điểu giang phong đắc vũ tân.
Mạc quái tống quân hành giảo viễn,
Tự duyên thân thị ức quy nhân.

Dịch nghĩa

Phong cảnh Kiếm Nam trước xuân tháng chạp,
Sông núi và chim sau cơn mưa như đổi mới.
Ông đừng có lạ sao tôi đưa tiễn ông đoạn đường dài như thế,
Là bởi trong thâm tâm tôi hằng ước muốn về Thục.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ Kiếm Nam trước xuân tháng chạp
Sông núi chim thêm đẹp sau mưa
Đường dài đừng lạ tiễn đưa
Được về xứ Thục ước mơ chưa thành
Tác giả vốn quê Kiếm Nam đất Thục, thiếu thời rất nghèo, gặp lúc đất Thục có loạn, ông phải lưu lạc tha phương. Bài này tác giả làm trong thời gian lưu lạc đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Đào » Tống Thục khách