19/10/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư
有所思

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 16/09/2020 09:30

 

Nguyên tác

正是神都有事時,
又來南國踏芳枝。
青松怒向蒼天發,
敗葉紛隨碧水馳。
一陣風雷驚世界,
滿街紅綠走旌旗。
憑欄靜聽瀟瀟雨,
故國人民有所思。

Phiên âm

Chính thị thần đô hữu sự thì,
Hựu lai nam quốc đạp phương chi.
Thanh tùng nộ hướng thương thiên phát,
Bại diệp phân tuỳ bích thuỷ trì.
Nhất trận phong lôi kinh thế giới,
Mãn nhai hồng lục tẩu tinh kỳ.
Bằng lan tĩnh thính tiêu tiêu vũ,
Cố quốc nhân dân hữu sở tư.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thần đô muôn việc ngổn ngang,
Phương nam tuần thị, lo toan trăm bề.
Tùng xanh nhánh trổ sum suê,
Lá khô theo nước trôi về nơi nao?
Sấm vang, gió cuốn ào ào,
Phố phường xanh, đỏ giục nhau kéo cờ.
Lan can dựa đó nghe mưa,
Nhân dân cố quốc bao giờ thảnh thơi?
Tháng 6 năm 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Hữu sở tư