19/01/2021 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa trắng mùa Vu lan

Tác giả: Thích nữ Thu Liên - Vương Thị Nhẫn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2015 10:47

 

Hoa trắng tuy buồn nhưng rất xinh
Loài hoa ẩn chứa bao ân tình
Cài lên tưởng niệm công ơn mẹ
Dưỡng dục sanh thành được hiển vinh

Không mẹ làm gì có chúng ta
Ân tình của mẹ thật bao la
Làm sao chuyển tải ân tình ấy
Khi mẹ nghìn trùng đã cách xa

Báo hiếu Vu lan hoa trắng cài
Cúng dường Tam Bảo quyết không sai
Y lời Kinh dạy cầu cho mẹ
Sớm được siêu sanh cõi Phật đài

Hồng trắng nói lên mẹ biệt ly
Âm dương chia rẽ hai lối đi
Nhưng tình đọng lại còn lưu mãi
Nét đẹp tinh thần luôn khắc ghi
- Y lời Kinh dạy: tức Kinh Vu lan
Nguồn: Hạnh phúc không xa (thơ), Tường Vân, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Thu Liên » Hoa trắng mùa Vu lan