28/07/2021 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Trương Tương Kế Môn khán đăng
同張將薊門看燈

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 12:35

 

Nguyên tác

異俗非鄉俗,
新年改故年。
薊門看火樹,
疑是燭龍然。

Phiên âm

Dị tục phi hương tục,
Tân niên cải cố niên.
Kế môn khán hoả thụ,
Nghi thị chúc long nhiên.

Dịch nghĩa

Tục lệ ở đây khác tục lệ quê ta,
Năm mới sửa năm cũ.
Xem đèn (nguyên tiêu) ở Kế Môn,
Giăng mắc dài trên hàng cây, như con rồng lửa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tục lạ khác quê ta
Năm cũ năm mới sửa
Kế Môn đèn trên cây
Ngỡ như con rồng lửa
Trương Tương thân thế không rõ. Kế Môn là tên gọi khác của huyện Kế, tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Đồng Trương Tương Kế Môn khán đăng