05/12/2021 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù du 3
蜉蝣 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:52

 

Nguyên tác

蜉蝣掘閱,
麻衣如雪。
心之憂矣,
於我歸說。

Phiên âm

Phù du quật duyệt,
Ma y như tuyết.
Tâm chi ưu hĩ,
Ư ngã quy thuyết (thuế).

Dịch nghĩa

Con thiêu thân xoi đất mà bay ra xinh tươi
Như chiếc áo gai trắng màu tuyết.
Cho nên lòng ta ưu sầu.
Đối với ta, ta muốn quay về nghỉ ngơi thôi (không ham những việc ngắn ngủi không lâu dài ấy).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Con phù du nhô lên tươi tắn
Như áo gai tuyết trắng một màu.
Cho nên lòng luống sầu đau,
Muốn quay về phứt mà hầu nghỉ ngơi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

quật duyệt: (chưa rõ là gì).
thuế (đọc thuyết cho hợp vận): nghỉ ngơi.


Chú giải của Tạ Quang Phát:

quật duyệt: nói con phù du xoi đất mà bay ra, hình dáng xinh tươi (Theo Từ Nguyên, Từ Hải và Mao Thi tập tam kinh chú sớ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phù du 3