18/01/2021 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 27/04/2013 09:45

 

Phiên âm

Tầm mục lưỡng đô manh
Chi ly độ thử sinh
Dân gian phường khổ lạc
Quốc nội vi hưu binh
Dạ vũ vi vi trích
Ám trùng thiết thiết minh
Liệu tri thiên dục thự
Lân đôi hữu thung thanh

Bản dịch của Trúc Khê

Gượng sống đời lay lu
Mắt loà lòng cũng loà
Dàn dương sầu lụt lội
Nước chưa hết binh qua
Mưa lạnh rơi vi vút
Trùng khuya gọi thiết tha
Chừng như giời sắp sáng
Giã gạo tiếng lân gia
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu dạ