21/05/2022 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi hoa

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2005 21:40

 

Nhà em cuối dốc
Cây cầu bắc ngang
Anh mừng muốn khóc
Khi thấy hoa vàng
Bên hàng rào mọc

Cõi giới của nàng
Chút gì mang mang

Một lần anh sang
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Cõi hoa