02/10/2023 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mèo hư

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 21:50

 

Kìa chú mèo hư
Mặt mày khó cảm
Thân hình hôi hám
Chẳng tắm bao giờ
Sáng dậy trưa trờ
Răng hàm không đánh
Nhà mèo rất bảnh
Gác tía lầu son
Mình mèo là con
Nuông chiều đủ thứ
Mò không ra chữ
Lêu lổng chơi bời
Học hành dở hơi
Mèo cha buồn bực
Mèo mẹ tấm tức
Hết lời khuyên răn
Mèo mới ăn năn
Thật là quá dốt
Em đừng dại dột
Bắt chước mèo hư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Mèo hư