03/08/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế gian họ nói không lầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:52

 

Thế gian họ nói không lầm,
Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thế gian họ nói không lầm