26/09/2020 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi 10 - Tú Bà dạy nghề chơi

Tác giả: Chu Mạnh Trinh - 朱孟楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2007 15:18

 

Bước tới lui ra luống ngại ngùng,
Thôi thôi ta đã mắc vào vòng.
Bán buôn quen những lời chênh lệch,
Nghề nghiệp này thêm cách lạ lùng.
Trăng tỏ đài gương người thẹn bóng,
Hoa đưa trướng gấm khách tô hồng.
Xin đừng cậy sắc khoe tài nữa,
Muốn học điều hay phải tốn công.
Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mạnh Trinh » Hồi 10 - Tú Bà dạy nghề chơi