10/05/2021 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo xưa

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:15

 

Trời vẫn còn xanh áo cũ rồi
Vải xưa em mặc cả đời tôi
Mùa xuân đôi lứa nào qua chợ
Đâu biết trời xanh níu áo người
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Áo xưa