17/04/2021 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc tán lý Cách Pha công tuẫn tiết
哭贊理革陂公殉節

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2016 14:19

 

Nguyên tác

臨危見節自從容,
羞對偷生語更雄。
罵口未能當一死,
剔腸試問孰非忠。
解元聲價文章外,
不朽精靈宇宙中。
褒典尚須他日事,
崢嶸義烈失狂戎。

Phiên âm

Lâm nguy kiến tiết tự thung dung,
Tu đối thâu sinh ngữ cánh hùng.
Mạ khẩu vị năng đương nhất tử,
Dịch trường[1] thí vấn thục phi trung.
Giải nguyên thanh giá văn chương ngoại,
Bất hủ tinh linh vũ trụ trung.
Bao điển thượng tu tha nhật sự,
Tranh vanh nghĩa liệt thất cuồng nhung.

Bản dịch của Đông Xuyên

Lâm nguy người vẫn tự thung dung,
Thẹn kiếp hư sinh, nói lại hùng!
Mắng giặc mỏi mồm, chưa được chết,
Rằng ai rút ruột, há không trung?!
Đã lừng tiếng lớn trên đầu bảng,
Chẳng nát hồn thiêng trong cõi không!
Ơn Chúa ban khen chờ lúc khác,
Địch coi nghĩa liệt hết điên khùng!!
Cách Pha 革陂 là tên hiệu Nguyễn Cao 阮高 (1837-1887), văn thân yêu nước thời chống Pháp.

Nguồn: Ngư Phong thi trích dịch (Nguyễn Quang Bích), Đông Xuyên tự xuất bản, Sài Gòn, 1974
[1] Nguyễn Cao tham gia các trận đánh khi quân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ nhất 1873, lần thứ hai 1882. Ông cũng trực tiếp tấn công quân Pháp tại Hà Nội 1883. Ngày 27-3-1887, tại một trận đánh ở làng Kim Giang (Hà Đông) ông bị quân Pháp bắt. Đối phương dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, nhưng đều bị Nguyễn Cao cự tuyệt. Để giữ tròn khí tiết, ông đã tự rạch bụng, moi ruột, hỏi đối phương: “Ruột gan tao đây, bay xem có khúc nào phản thì bảo.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Khốc tán lý Cách Pha công tuẫn tiết