05/12/2022 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1
同王昌齡送族弟襄歸桂陽(同王昌齡崔國輔送李舟歸郴州)其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 05:18

 

Nguyên tác

秦地見碧草,
楚謠對清樽。
把酒爾何思,
鷓鴣啼南園。
余欲羅浮隱,
猶懷明主恩。
躊躇紫宮戀,
孤負滄洲言。
終然無心雲,
海上同飛翻。
相期乃不淺,
幽桂有芳根。

Phiên âm

Tần địa kiến bích thảo,
Sở dao đối thanh tôn.
Bả tửu nhĩ hà tứ,
Giá cô đề nam viên.
Dư dục La Phù[1] ẩn,
Do hoài minh chủ ân.
Trù trừ tử cung luyến,
Cô phụ Thương Châu[2] ngôn.
Chung nhiên vô tâm vân,
Hải thượng đồng phi phiên.
Tương kỳ nãi bất thiển,
U Quế hữu phương căn.

Dịch nghĩa

Ở đất Tần nhìn thấy cỏ xanh,
Phong dao nước Sở cùng với những chén rượu.
Nâng chén lên uống, không biết người có ý nghĩ gì,
Có nghe chim cuốc, chim đa đa kêu ở vườn phía nam.
Ta muốn đi ở ẩn núi La Phù,
Nhưng còn nặng ân nghĩa của minh chủ.
Nên còn lưu luyến nơi cung điện triều đình,
Đành phụ lời của người ở Thương Châu.
Nhưng cuối cùng sẽ như những đám mây vô tư trên kia,
Cùng bay bên nhau trên biển.
Ngày hội ngộ dù không gần,
Nhưng ở Quế Dương u trầm có rất nhiều gốc (quế) thơm.

Bản dịch của (Không rõ)

Đất Tần xem cỏ biếc
Bàn rượu hát Sở ca
Nâng chén em nghĩ gì
Vườn nam chim quốc kêu
Tôi muốn ẩn La Phù
Nhưng lòng còn mến chủ
Chưa muốn rời cung điện
Do dự không nói ra
Rồi như mây vô tư
Cùng trôi dạt trên biển
Gặp nhau để tiễn biệt?
Về Quế Dương thơm cây.
Quế Dương nay là huyện Quế Dương, tỉnh Hồ Nam. Sâm Châu nay ở Hồ Nam, trước đây Hạng Võ muốn xưng vương đã đày vua Sở tên Hoài Nghĩa đến Sâm Châu.

[1] Núi La Phù ở Quảng Đông, thời trước Cát Hồng ở ẩn tu tiên tại đây.
[2] Ở Liêu Đông, tương truyền đó là nơi tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đồng Vương Xương Linh tống tộc đệ Tương quy Quế Dương (Đồng Vương Xương Linh, Thôi Quốc Phụ tống Lý Chu quy Sâm Châu) kỳ 1