18/04/2024 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cốc phong 6
穀風 6

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:52

 

Nguyên tác

我有旨蓄,
亦以御冬。
宴爾新昏,
以我御窮。
有洸有潰,
既詒我肄。
不念昔者,
伊餘來塈。

Phiên âm

Ngã hữu chỉ súc,
Diệc dĩ ngự đông
Yến nhĩ tân hôn
Dĩ ngã ngự cùng
Hữu quang hữu hội,
Ký di ngã dị,
Bất niệm tích giả,
Y dư lai kỵ.

Dịch nghĩa

Em có chứa để dành những thứ rau ngon,
Cũng là để phòng ngừa lúc khan hiếm tìm không thể có trong những tháng mùa đông.
Chàng vui duyên vợ mới,
Chàng dùng em để chống đỡ những khi cùng khổ.
Đối với em, chàng có thái độ vũ phu hung hăng giận dữ.
Rồi chàng lại nhường cho tất cả những gì khó khăn lao nhọc cho em.
Chàng không nhớ lại khi xưa,
Lúc em mới về yên nghỉ với chàng (khi mới cưới).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chứa rau ngon em lo đầy đủ,
Là để dành phòng thủ đông hàn.
Anh mê duyên mới hân hoan,
Dùng em chống đỡ nguy nàn thế thôi.
Với em chàng lắm hồi giận dữ,
Lại giao cho mọi sự nhọc nhằn.
Khi xưa chẳng nhớ ân cần,
Em về yên chốn sống gần bên anh.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

chỉ: đẹp.
súc: chứa, gom lại.
ngự: chống với, đương với.
quang: dáng vũ phu, mạnh tợn.
hội: sắc giận dữ.
dị: lao nhọc.
kỵ: nghỉ yên.

Nàng lại nói rằng em sở dĩ chứa để dành những thứ rau ngon là muốn phòng ngừa lúc khan hiếm trong những tháng mùa đông. Nhưng đến mùa xuân hạ rồi thì không ăn thứ rau ấy nữa (phải đem bỏ hết). Nay, chàng vui duyên vợ mới mà chán bỏ em, ấy là chàng khiến em chống đỡ những khi cùng khổ, rồi đến khi yên vui thì chàng lại ruồng bỏ em.
Nàng lại nói: đối với em thì chàng vũ phu, hung hăng, giận dữ và nhường lại cho em tất cả những công việc cực nhọc khó khăn. Chàng không bao giờ nhớ lại lúc mới gặp chàng khi xưa, nghi lễ tiếp đãi em trọng hậu biết bao nhiêu? Tỏ ra lòng oán hận thật sâu xa vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cốc phong 6