27/11/2020 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Phùng Thế Uỷ người xây chợ bên sông Hiếu

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/08/2009 01:02

 

theo em về chợ miền sông Hiếu
cầm lòng răng đặng hỡi mùa lên
rượu nhấm với từng câu chuyện tếu
tiếng cười lục bục giấc mơ tiên

rồi xa mang nhớ bên vai lạnh
tóc Nhạn còn vương gió Đông Hà
ước gì đời mãi kề môi nhỉ
phố chợ lên tầng mấy nắng mưa

chạm cốc nồng nàn mắt sông Hiếu
trăm phần trăm lửa bạn bầu ơi
say vùi đừng vớt ta lên nhé
sông Hiếu ngày mai chợ nhớ người...
Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Tặng Phùng Thế Uỷ người xây chợ bên sông Hiếu