08/08/2020 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Tương ai gọi rằng sâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 27/07/2010 07:46

 

Sông Tương ai gọi rằng sâu,
Chẳng bằng phân nửa mạch sầu của ta.
Sông Tương sâu hãy còn có đáy,
Bệnh tương tư không bãi không bờ.
Đầu sông chàng đợi chàng chờ,
Nào hay thiếp đợi hững hờ cuối sông.
Nguồn: Việt Nam văn học bình dân, Nguyễn Trúc Phượng, Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sông Tương ai gọi rằng sâu