27/10/2020 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lo

Tác giả: Trương Nam Hương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2006 14:42

 

Ghé tai anh nói thầm thôi
Đời sao lắm lúc khóc cười, ngửa nghiêng
Lạ chưa cái thiện, cái hiền
Lại lo cái ác, cái hèn mắng cho!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nam Hương » Lo