23/06/2024 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 1
西湖竹枝歌其一

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2014 18:16

 

Nguyên tác

蘇小門前花滿株,
蘇公堤上女當壚。
南官北使須到此,
江南西湖天下無。

Phiên âm

Tô Tiểu[1] môn tiền hoa mãn chu,
Tô công đê[2] thượng nữ đương lô.
Nam quan bắc sứ tu đáo thử,
Giang Nam Tây Hồ thiên hạ vô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây đầy hoa trước nhà Tô Tiểu
Trên đê Tô quán rượu nữ nhân
Đến đây sứ bắc quan nam
Nhìn xem phong cảnh Giang Nam Tây Hồ
Đường thời chùm thơ này rất được người đời tán tụng, những người làm hoạ có đến trăm.

[1] Tức Tô Tiểu Tiểu, kỹ nữ tài sắc nhà Tề thời Nam triều, nhà ở Tiền Đường, thơ từ giỏi, được các văn nhân tài tử mến mộ.
[2] Đê do Tô Thức xây ở Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang khi đến làm tri phủ tại đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 1