02/04/2023 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Thành lý chung
菩薩蠻 - 城裏鐘

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2014 08:49

 

Nguyên tác

厭厭別酒商歌送。
蕭蕭涼葉秋聲動。
小泊畫橋東。
孤舟月滿篷。
高城遮短夢。
衾藉餘香擁。
多謝五更風。
猶聞城裏鐘。

Phiên âm

Yếm yếm biệt tửu thương ca tống.
Tiêu tiêu lương diệp thu thanh động. 
Tiểu bạc họa kiều đông.
Cô chu nguyệt mãn bồng. 
Cao thành già đoản mộng 
Khâm tạ dư hương ủng. 
Đa tạ ngũ canh phong 
Do văn thành lý chung.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Bơ phờ tiễn nhau trong quán rượu
Xao xác lá thu lạnh lẽo buồn
Phía đông cầu thuyền đậu
Sào cắm tắm trăng xuông
Thành cao che khuất bạn
Chăn còn đượm dư hương
Suốt đêm nghe gió hú
Thành xa vẳng tiếng chuông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Bồ tát man - Thành lý chung