15/04/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2
宴王使君宅題其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:39

 

Nguyên tác

泛愛容霜發,
留歡蔔夜閑。
自吟詩送老,
相勸酒開顏。
戎馬今何地,
鄉園獨舊山。
江湖墮清月,
酩酊任扶還。

Phiên âm

Phiếm ái dung sương phát,
Lưu hoan bặc dạ nhàn.
Tự ngâm thi tống lão,
Tương khuyến tửu khai nhan.
Nhung mã kim hà địa,
Hương viên độc cựu sơn.
Giang hồ đoạ thanh nguyệt,
Mính đính nhậm phù hoàn.

Dịch nghĩa

Thích bừa thì chịu được mái tóc sương,
Ham vui tính cho tới hết đêm.
Tự mình, thơ tiễn cái già đi,
Cùng vui, rượu làm sắc mặt rạng rỡ.
Chiến tranh giờ ở nơi nào,
Vườn nơi làng chỉ còn có núi cũ.
Trăng trong rớt nơi sông hồ,
Say khướt nhờ người giắt về.

Bản dịch của Nhượng Tống

Yêu khách không phân tuổi
Đêm lành mở tiệc vui
Thơ ngâm già chẳng nghĩ
Rượu uống mặt cùng tươi
Giặc giã còn đầy đất
Quê hương xa một trời
Mặt hồ, trăng sáng rụng
Say tuýt mặc thây đời
(Năm 768)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2