01/10/2022 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U cư
幽居

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2008 08:45

 

Nguyên tác

砌纈苔班壁縷蝸,
東風不管長庭莎。
日長睡起渾無事,
閒看遊絲抱落花。

Phiên âm

Thế hiệt đài ban bích lũ oa,
Đông phong bất quản trưởng đình toa.
Nhật trường thuỵ khởi hồn vô sự,
Nhàn khán du ti bão lạc hoa.

Dịch nghĩa

Thềm rêu loang vách vết sên bò,
Gió xuân mặc sức cho cỏ trên sân lên tốt.
Ngày dài ngủ dậy, chẳng có việc gì làm,
Nhàn rỗi nhìn sợi tơ trời vương phải cánh hoa rơi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngang vách thềm rêu loang vết ốc,
Gió xuân để mặc cỏ lên tươi.
Ngày dài ngủ dậy lòng không bận,
Nhàn ngắm tơ vương mấy cánh rơi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » U cư