05/12/2022 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngắm quỳnh hoa

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 21:34

 

Đông về, lặng lẽ nở trong đêm
Người mến yêu hoa đợi trước thềm
Giá rét dường như run cánh mỏng
Hương thầm cố lẽ động sương êm
Thanh cao vẻ ngọc màu trinh trắng
Tinh khiết hồn hoa sắc dịu mềm
Rót chén rượu ngon mời bạn hữu
Lời thơ xướng hoạ diệu huyền thêm.

26-11-2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Ngắm quỳnh hoa