17/01/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cởi bỏ đồng phục
Bez uniformy

Tác giả: Michal Černík

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2008 18:24

 

Nguyên tác

Když se vám podaří ze sebe
strhat uniformu doby
náhle s úlevou zjistíte
že nejste nazí

Ale jen o něco víc svobodnější
O něco víc důstojnější
O něco víc silnější proti všemu
co chce ve vás porazit vás

Bản dịch của Dương Tất Từ

Khi anh cởi bỏ được thứ đồng phục của thời đại
ra khỏi người anh
bỗng nhiên anh thấy nhẹ nhàng
nhưng anh vẫn không phải là kẻ trần truồng

Mà chỉ thấy mình tự do hơn một chút
cương trực hơn một chút
và có thêm sức mạnh chống chọi lại tất cả
những gì định quật ngã con người trong anh
Nguồn: Thiên đường quá khứ (thơ), Michal Černík, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Michal Černík » Cởi bỏ đồng phục