03/08/2021 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn gì hẹn bẩy hẹn ba

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 23:09

 

Hẹn gì hẹn bẩy hẹn ba,
Hết hẹn gốc bưởi hẹn qua gốc đào.
Không ra e tiếng làm cao,
Ra thì ăn nói làm sao cho vừa.
Hẹn gì những cợt những đùa,
Để nghi để ngại để ngờ lòng nhau.
Lắm sương thì chả xanh trầu,
Lỡ lầm một phút khổ đau suốt đời.
Hẹn gì hẹn thế, chịu thôi,
Gốc đào, gốc bưởi anh ngồi mình anh.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hẹn gì hẹn bẩy hẹn ba