20/09/2021 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 01: 1887
Poem I: 1887

Tác giả: Alfred Edward Housman

Nước: Anh
Đăng bởi Cammy vào 17/03/2008 06:04

 

Nguyên tác

From Clee to heaven the beacon burns,
The shires have seen it plain,
From north and south the sign returns
And beacons burn again.

Look left, look right, the hills are bright,
The dales are light between,
Because 'tis fifty years to-night
That God has saved the Queen.

Now, when the flame they watch not towers
About the soil they trod,
Lads, we'll remember friends of ours
Who shared the work with God.

To skies that knit their heartstrings right,
To fields that bred them brave,
The saviours come not home to-night:
Themselves they could not save.

It dawns in Asia, tombstones show
And Shropshire names are read;
And the Nile spills his overflow
Beside the Severn's dead.

We pledge in peace by farm and town
The Queen they served in war,
And fire the beacons up and down
The land they perished for.

"God save the Queen" we living sing,
From height to height 'tis heard;
And with the rest your voices ring,
Lads of the Fifty-third.

Oh, God will save her, fear you not:
Be you the men you've been,
Get you the sons your fathers got,
And God will save the Queen.

Dịch nghĩa

Từ đỉnh đồi Clee tới thiên đàng, có những đuốc làm hiệu cháy sáng
Cả vùng đồi hiện lên rõ ràng
Từ phía bắc và phía nam, dấu hiệu thay đổi
Và những ngọn đuốc lại cháy lên

Nhìn qua trái, nhìn qua phải, những ngọn đồi sáng trưng
Ở giữa, những thung lũng rực sáng
Bởi đêm nay kỷ niệm 50 năm
Chúa che chở Nữ hoàng

Giờ đây, khi ngọn lửa mà họ thấy không phải
Những đồn luỹ pháo đài về những vùng đất họ đi qua
Các, chúng ta sẽ nhớ đến những người bạn của mình
Những người đã lên thiên đàng với Chúa

Gửi những bầu trời đã kết nối những tình cảm sâu xa của họ
Gửi những cánh đồng đã cho họ lòng can đảm
Những người lính không trở về đêm nay
Họ không thể cứu chính bản thân mình

Ở Châu Á mặt trời mọc, chiếu rõ những bia mộ
Trên đó có những cái tên ở vùng Shropshire
Và nước sông Nile chảy tràn trề
Bên cạnh dòng sông Severn khô cạn

Chúng tôi thề danh dự trong hoà bình bởi cánh đồng và thị trấn
Nữ hoàng - người chúng tôi phục vụ trong chiến tranh
Và đốt lên những ngọn đuốc, khắp nơi
Trên vùng đất mà họ sẵn sàng hy sinh để gìn giữ

Chúng ta vẫn hát "Chúa che chở Nữ Hoàng"
Bài hát vang lên khắp mọi nơi,
Tiếng của chúng ta vang lên
Những chàng trai của năm 53

God vẫn che chở Nữ Hoàng, anh đừng lo lắng
Hãy là chính anh, như anh vẫn thế
Hãy là đứa con trai của bố anh
Và Chúa sẽ che chở Nữ Hoàng

Bản dịch của Cammy

Đuốc hiệu rực lên từ Clee tới thiên đàng
Cả vùng đồi hiển hiện trong đêm tối
Dấu hiệu bùng lên, từ bắc chí nam
Những ngọn đuốc nối nhau rực cháy

Nhìn cả hai bên, những quả đồi rực sáng
Thung lũng ở giữa chìm trong ánh vàng
Bởi đêm nay năm mươi năm kỷ niệm
Chúa đã che chở Nữ Hoàng

Giờ đây, khi ngọn lửa không phải là thành lũy
Trông những vùng đất họ đã đặt chân
Chúng ta sẽ nhớ đến những người bạn cũ
Đã gặp Chúa trên thiên đàng

Gửi bầu trời đan kết những niềm rung cảm
Gửi những cánh đồng đã cho lòng can đảm
Những người lính không về nhà đêm nay
Bản thân mình họ không thể giữ...

Bình minh ở Á Châu soi tỏ bao bia mộ
Có những cái tên Shropshire
Nước sông Nile vẫn chảy tràn trề
Bên cạnh dòng Severn khô cạn

Ta thề vì hòa bình cho quê hương xứ sở
Vì Nữ Hoàng trong những cuộc chiến tranh
Đốt rực lên những ngọn đuốc vàng
Nơi quê hương ta hi sinh gìn giữ

"Chúa che chở Nữ Hoàng" ta vẫn hát
Bài hát vang lên ở khắp mọi nơi
Hòa trong tiếng của muôn người
Năm 53, các chàng trai dũng cảm

Chúa vẫn che chở Nữ Hoàng, anh đừng sợ
Hãy là anh, như anh vẫn thế
Hãy là đưa con trai của bố anh
Nữ Hoàng còn có Chúa che chở.
"God saves the Queen" - Tên bài hát (đã trở thành quốc ca của Anh và một số nước như New Zealand, Australia, Canada...) ca ngợi Nữ Hoàng (hoặc là vua) trong những dịp lễ.
Clee: Tên một vùng đồi ở Shropshire
Severn: Tên con sông dài nhất nước Anh, và con sông này chảy qua vùng Shropshire

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Edward Housman » Bài số 01: 1887