02/10/2022 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Dục Thuý sơn

Tác giả: Nguyễn Khản - 阮侃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 12:45

 

Phiên âm

Sơn thuỷ ư dư nhận đắc bất,
Quy lai do ỷ cựu điêu cừu.
Thanh vân đắc lộ tha niên sự,
Thắng cảnh trêu nhân thủ nhật du.
Lữ tụ dĩ tuỳ son cốt sấu,
Ngâm hoài án trục thuỷ thanh lưu.
Tuy nhiên thuỷ bích thanh sơn tại.
Khán ngã long tương báo biến thu.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Non nước danh ta chưa nhận được,
Ngày về mặc áo cũ lông cừu.
Đường mây xanh đó còn năm khác,
Thắng cảnh trêu người buổi lãng du.
Áo khách mặc tuỳ gầy vóc dáng,
Ngâm hoài theo nước chảy luân lưu.
Xem ta nước biếc non xanh đó,
Rồng, báo tung bay buổi biến thu.
Nguồn: Phạm Trọng Chánh, “Nguyễn Khản (1734-1786) quan thượng thư tài hoa họ Nguyễn Tiên Điền”, 2-2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khản » Quá Dục Thuý sơn