19/08/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca
Báseň milostná

Tác giả: Jiří Wolker

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2008 22:12

 

Nguyên tác

Řeklas mi, že jenom v očích tvých je celý svět,
že pro mě není nic, co leží mimo ně.
V tvých očích kvetou bílé jabloně,
oblaka plují,
ptáci zpívají a poletují.

Já ti věřím
a nevěřím.
S velikou bolestí oči tvé na kusy rozlamuji,
aby mě poznovu obrostly řetězem duhovým.
Pověz mi, má milá,
- když celý svět oko tvé objímá, -
proč jsi dopustila,
že dělník dnes ráno s lešení spadl
a před mýma očima
se zabil?

Bản dịch của Lương Duyên Tâm

Em nói với anh rằng trong mắt em là cả thế giới
Rằng với anh không có gì nằm ngoài đôi mắt em
Trong mắt em có cây táo nở hoa trắng
Có mây trời đang bay

Anh tin em
Nhưng rồi anh không tin
Với nỗi đau tột cùng anh đập tan những gì có trong mắt em thành ngàn mảnh
Để chúng tái tạo lại bằng những chuỗi cầu vồng
Hãy nói với anh, em yêu
Nếu mắt em bao quát cả thế giới
Thì tại sao sáng nay em không thấy
Một người thợ ngã từ giàn giáo cao xuống đất
Chết ngay trước mắt anh?
Tạp chí Thơ số 5 - 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jiří Wolker » Tình ca