26/10/2021 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàng Châu

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 17/04/2009 19:02

 

Thất Sơn là của thần linh
thôn sơn là của tụi mình em ơi

Ta về hạ giới dong chơi
lim dim con mắt mặt trời trăng sao

Lũ Mê-Kông đổ hồng hào
chạc ba nào biết khúc nào nông sâu

Rượu phùn cho mắt đưa nhau
đêm nay chết ở Hàng Châu cũng đành
(Châu Đốc, mùa thu 1991)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Hàng Châu