14/08/2022 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật mông Thái Thường tự khanh hưu ông Võ Thái tiên sinh hoài ký giai chương hoạ vận dĩ đáp
春日蒙太常寺卿休翁武泰先生懷寄佳章和韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 16:45

 

Nguyên tác

數篇珍重故人情,
頭白添多個眼青。
杜老新吟纏渭北,
嵇康舊曲紀南平。
芳心未了蜂儔蝶,
佳話相期燕尾鶯。
敢扣雙魚山院主,
醉辰明月飽風清。

Phiên âm

Sổ thiên trân trọng cố nhân tình,
Ðầu bạch thiêm đa cá nhãn thanh[1].
Ðỗ lão tân ngâm triền Vị Bắc[2],
Kê Khang[3] cựu khúc kỷ "Nam bình".
Phương tâm vị liễu phong trù điệp,
Giai thoại tương kỳ yến vĩ oanh.
Cảm khấu Song Ngư sơn viện chủ,
Tuý thời minh nguyệt bão phong thanh.

Dịch nghĩa

Viết vài dòng trân trọng gửi thăm bạn cũ
Về già có thêm được mắt xanh (bạn quý)
Ðỗ Phủ cứ ngâm nga hoài thơ về Vị Bắc
Nhạc của Kê Khang xưa lại nhớ điệu "Nam bình"
Lòng ông còn bận bịu cười ong cợt bướm
Chuyện hay đợi ngày theo yến theo oanh
Muốn đến sơn viện Song Ngư thăm ông viện chủ
Cùng say sưa với trăng thanh, uống no gió mát

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vài dòng trân trọng gửi thăm anh
Già đến trời thương bạn quý mình
Ðỗ Phủ ngâm hoài thơ Vị Bắc
Kê Khang điệu cũ nhớ "Nam bình"
Lòng ai còn bận vui ong bướm
Chuyện đẹp cùng mong đợi yến oanh
Sơn viện Song Ngư mong đến viếng
Say sưa gió mát với trăng thanh
Lời tự: "Án sát Quảng Bình. Tiên sinh trú tại kinh Thần Phù xã Song Ngư sơn" 按察廣平。先生住在京神符社雙魚山 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình. Tiên sinh sống trên núi Song Ngư thuộc xã Thần Phù, Thừa Thiên).

[1] Do chữ "thanh nhãn", chỉ bạn quý. Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền 竹林七賢 đời Tấn, khi gặp bạn tri kỷ thì tiếp bằng mắt xanh, khi gặp kẻ khinh bỉ thì tiếp bằng mắt trắng.
[2] Tên đất, ý chỉ "nhìn cảnh nhớ người". Thơ "Xuân nhật ức Lý Bạch" 春日憶李白 của Ðỗ Phủ có câu: "Vị Bắc xuân thiên thụ, Giang Đông nhật mộ vân" 渭北春天樹,江東日暮雲 (Cây xuân Vị Bắc xanh rờn, Giang Đông chiều tối, mây ngàn thênh thênh - Trần Trọng Kim dịch).
[3] Một văn tài đời Tấn trong Trúc Lâm thất hiền, giỏi đàn hay rượu, nổi tiếng đàn với khúc "Quảng Lăng tán".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Xuân nhật mông Thái Thường tự khanh hưu ông Võ Thái tiên sinh hoài ký giai chương hoạ vận dĩ đáp