07/05/2021 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 4
感遇其四

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 07:48

 

Nguyên tác

江南有丹橘,
經冬猶綠林;
豈伊地氣暖?
自有歲寒心。
可以薦嘉客,
奈何阻重深?
運命惟所遇,
循環不可尋。
徒言樹桃李,
此木豈無陰?

Phiên âm

Giang Nam hữu đan quất,
Kinh đông do lục lâm;
Khởi y địa khí noãn?
Tự hữu tuế hàn tâm.
Khả dĩ tiến gia khách,
Nại hà trở trùng thâm?
Vận mệnh duy sở ngộ,
Tuần hoàn bất khả tầm.
Đồ ngôn thụ đào lý,
Thử mộc khởi vô âm?

Dịch nghĩa

Giang Nam có loại cây quýt màu hồng
Đến mùa đông mà cành còn xanh tươi
Có phải ở đấy khí hậu ấm áp đâu
Thực sự là cây quýt ấy có tính chịu nóng lạnh
Đem hiến cho khách quý được lắm đấy
Khổ nổi bị ngăn cách bởi mấy tầng
Vận mệnh mỗi người là do tuỳ mà gặp thôi
Chứ lẽ tuần hoàn ai mà tìm hiểu cho thấu
Người ta cho rằng cây chỉ quý có đào với lý
Không lẽ cây quýt này không có tàng rợp bóng mát hay sao

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Giang Nam cây quất trái hồng
Mùa đông mà lá xanh không úa tàn
Phải nào đất ấm Giang Nam
Mà do tính quất chịu hàn tự nhiên
Để mời khách quí cũng nên
Lẽ nào cách trở như miền xa xôi
Cũng là vận mệnh đó thôi
Làm sao biết được lẽ trời mà suy
Nghe trồng đào lý làm chi
Quất này bộ chẳng có gì quí sao.
Bốn câu đầu xưng tụng cây quýt có tính chịu lạnh. Bốn câu kế tiếp thán tiếc vì hoàn cảnh, tiểu nhân ngăn trở đành phải chịu không thi thố tài năng. Hai câu cuối phê bình thế gian hiểu biết nông cạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Cảm ngộ kỳ 4