08/07/2022 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Liễu Châu

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/01/2007 17:05

 

Tàu qua ga Liễu Châu
Bác xưa tù nơi đâu?
Đêm rét, tê xiềng xích
Thương nước, dài tóc râu.
1956

Năm 1942-1943, Bác sang Trung Quốc, bị bọn phản động Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Liễu Châu và nhiều nhà tù khác.

Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Qua Liễu Châu