03/07/2022 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu ở Vàm Cốc

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2014 22:00

 

Mùa thu về với cơn mưa
Tôi về Vàm Cốc với mùa phù sa
Đồng không lúa. Nước bao la
Đàn cò ngơ ngác lạc qua cuối vàm
Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Mùa thu ở Vàm Cốc