04/12/2022 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 16 (Ẩn cả)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:04

 

Tham nhàn lánh đến giang san,
Ngày vắng xem chơi sách một an.
Am rợp chim kêu hoa xảy động,
Song im hương tạn khói sơ tàn.
Mưa thu rưới ba đường cúc,
Gió xuân đưa một luống lan.
Ẩn cả lọ chi thành thị nữa,
Nào đâu là chẳng đất nhà quan.
Ẩn cả: bậc đại ẩn. Có câu: “Tiểu ẩn ẩn lăng tẩu, đại ẩn ẩn triều thị” 小隱隱陵藪,大隱隱朝市 (Người ở ẩn bậc thấp, cần phải ở nơi hương dã tĩnh mịch, trong khi người ẩn bậc cao, ở ngay nơi triều đình phố chợ cũng được).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 16 (Ẩn cả)