23/05/2024 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyển trường tức sự
選場即事

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2022 16:37

 

Nguyên tác

可憐應選亦天民,
不似初來賦與身。
寧有偏枯形槁木,
更如百結復懸鶉。
遁逃到底窮鄉智,
叫苦臨時擁婦人。
最是毀傷何至此,
撰書誰為達吾君。

Phiên âm

Khả liên ứng tuyển diệc thiên dân,
Bất tự sơ lai phú dữ thân.
Ninh hữu thiên khô hình cảo mộc,
Cánh như bách kết phục huyền thuần[1].
Độn đào đáo để cùng hương trí,
Khiếu khổ lâm thì ủng phụ nhân.
Tối thị huỷ thương hà chí thử,
Soạn thư thuỳ vị đạt ngô quân.

Dịch nghĩa

Đáng thương cho những kẻ ứng tuyển đều là dân của trời (bề tôi của vua)
Mà không còn giống như lúc đầu trời phú cho tấm thân
Thà rằng cứ để khô đét như cành cây
Chứ đâu như trăm mối lại khoác áo chim thuần
Trốn tránh mãi cũng chỉ là trí thức nhà quê cùng quẫn
Kêu la khổ sở đến lúc ấy lại nhờ cậy đàn bà
Huỷ hoại tất cả sao đến nỗi này
Soạn bức thư ai đem gửi lên cho vua ta?

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đáng thương, ứng tuyển thảy xưng thần
Mà khác ban đầu được ấm thân
Thà cứ để khô hình khúc củi
Còn hơn mặc rối áo chim thuần
Tránh danh trí thức quê nghèo túng
Nhờ bóng đàn bà buổi khó khăn
Huỷ hoại muôn điều, sao nỗi thế
Soạn thư, ai gửi tới minh quân?
[1] Áo chim thuần treo. Là nói việc Tử Hạ, học trò của Khổng Tử mặc chiếc áo như hình chim thuần treo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Tuyển trường tức sự