27/09/2023 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yết đền bà Trưng Vương bài 2

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 17:57

 

Khuê các dòng danh tướng,
Non sông nỗi nước nhà.
Châu Phong cờ độc lập,
Cửa Hát trận xông pha.
Trung liệt gương thiên cổ,
Anh linh miếu một toà,
Vẻ vang nền tổ quốc,
Công đức nhớ hai bà.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Yết đền bà Trưng Vương bài 2