23/05/2024 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Hải sa bàn

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 22:54

 

Bàn Cổ[1] xưa kia kế đã thâm,
Khéo bày lọc cát đúc thành mâm.
Khạc ra cá nhảy đầy Đông Hải,
Dọn lại mùi ngon rặt nghĩa sâm[2].
Chợ cách, hoá nên non nước thế
Đũa giơ rồi rủ gió trăng ngâm.
Mời ông điếu tẩu Sa Kỳ[3] tới,
Rót chén yên hà[4] để dưỡng tâm.
Mâm cát An Hải. Bài này tả cảnh cồn cát An Hải (Bình Châu, Bình Sơn), giữa mặt biển mênh mông nổi lên một cồn cát như cái mâm thiên nhiên.

[1] Theo truyền thuyết Trung Quốc thì Bàn Cổ là thuỷ tổ của vạn vật trời đất, ở đây chỉ sự sắp đặt của tạo hoá.
[2] Chỉ vật quý báu.
[3] Ông già câu cá ở cửa biển Sa Kỳ.
[4] Khói và ráng chiều chỉ thú tiêu dao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » An Hải sa bàn