25/09/2021 01:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ từ tử hiếu cách
父慈子孝格

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 12:32

 

Nguyên tác

根榦須知盡力培,
果花榮發應天時。
子孫內外滿庭立,
風雨無愁不日來。

Phiên âm

Căn cán tu tri tận lực bồi,
Quả hoa vinh phát ứng thiên thì.
Tử tôn nội ngoại mãn đình lập,
Phong vũ vô sầu bất nhật lai.

Dịch nghĩa

Muốn gốc cành vững chắc thì cần phải lo việc vun trồng
Quả hoa mới nảy nở tốt đẹp mà thuận với thời vụ
Con cháu nội ngoại đứng thẳng đầy sân
Không sợ có ngày gió mưa bất kỳ ập tới

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Gốc rễ vững bền do vun đắp
Quả hoa tươi tốt hợp thiên thì
Cháu con nội ngoại đầy sân đứng
Chẳng sợ gió mưa đến bất kỳ
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Phụ từ tử hiếu cách